Zakres prowadzonej działaności:

Oprogramowanie

Budowa oprogramowania na indywidualne zlecenie klienta.

Systemy wbudowane

Budowa rozwiązań w oparciu o komputery klasy Embedded (x86, ARM)

Prototypowanie

Projektowanie i wykonanie prototypów urządzeń elektronicznych w oparciu o mikroprocesory 8 i 32 bitowe.

Mapy cyfrowe

Prezentacje danych na mapach cyfrowych, lokalizacja GPS z wykorzystaniem transmisji GPRS oraz UHF/VHF.

Systemy sterowania i kontroli

Systemy sterowania oraz wizualizacji pracy urządzeń

Radiokomunikacja

Oprogramowanie systemów radiokomunikacyjnych, w tym zdalny dostęp do radioodbiorników i radiostacji.

UAV

Systemy wideo

Systemy prezentacji danych video.

Rozpoznanie radiowe

Budowa dedykowanego oprogramowania systemów rozpoznawania radiowego o przeznaczeniu militarnym.

Konsultacje

Prowadzimy działalność doradzczą w zakresie naszych kompetencji.

Bezzałogowe statki powietrzne

Wideofilmowanie, zdjęcia z powietrza, wynajem, prace badawczo-rozwojowe.

Bezzałogowce